SuurVihdin Kilta ry

Vihdin kylä-, kulttuuritoimija- ja yrittäjäyhdistys SuurVihdin Kilta ry on tammikuussa 2016 perustettu puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan Vihdin kirkonkylän ja Pohjois-Vihdin elinvoimaisuuteen, yritys-, matkailu- ja kulttuuritoimintaan. Kirkonkylän kyläyhdistyksen ja Wichtis ry:n lopettaessa toimintansa joulukuussa 2015, yhdistyksistä tuli Kilta.

Yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia ja on yhteydessä kunnan päättäjiin sekä tekee yhteistyötä useiden alueella toimivien yhdistysten kanssa. Yhdistyksen voimin pysyvät vauhdissa esimerkiksi sellaiset suositut tapahtumat kirkonkylällä, kuten juhannusjuhlat, Wuosisatamarkkinat, joulukauden avaus ja uudenvuoden vastaanotto. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Kai Viherkanto ja varapuheenjohtajana Pasi Saario.

Toiminnan perusajatuksena on alueen yrittäjien ja kulttuuritoimijoiden verkostoituminen ja yhteistyö sekä alueen yritysten ja kulttuuritoimijoiden näkyvyyden ja tuottavan toiminnan parantaminen. Killan toiminnan tavoitteina on: Lujittaa kirkonkylän identiteettiä sen ominaispiirteitä ja historiallista perimää kunnioittaen ja elävöittää kirkonkylän aluetta monimuotoisesti asukkaiden, päiväturistien, yrittäjien ja asiakkaiden näkökulmasta. Yrittäjien ja kulttuuritoimijoiden voimavarojen yhdistäminen kirkonkylän vetovoimaisuuden parantamiseksi ja yritystoiminnan lisäämiseksi. Saada kirkonkylälle lisää yrittäjiä ja työpaikkoja, kehittää kulttuurialan yhteistyötä ja saada kirkonkylälle sen tarjoamia palveluita käyttäviä asiakkaita.